Vajer

  • Steel wire rope sling

    Ståltrådslinga

    Dess kännetecken är repkroppen som är mjuk, det finns många lyftpunkter, som kan lösa frågorna om litet begränsat utrymme och hög lastkapacitet.

  • Steel wire rope

    Stålvajer

    Tillämpning: Lämplig för transformator, skeppsbyggnad och specialmaskiner och en mängd olika miljöer i speciella lyftkrav. Den minsta brottkraften för vajer utan fog är 6 gånger arbetsbelastningen.