သံမဏိကြိုးကြိုးမျှင်

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

၎င်း၏ထူးခြားချက်မှာ ပျော့ပျောင်းသော ကြိုးကိုယ်ထည်၊ ရုတ်သိမ်းရန် အချက်များစွာ ပါရှိပြီး သေးငယ်သော နေရာလပ်နှင့် မြင့်မားသော တင်ဆောင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ

ကြိုးတစ်ချောင်းနှင့် ခြေနှစ်ချောင်း ကြိုးကြိုး

သံမဏိကြိုးကြိုး လောက်လွှဲ ၆
Art.No. Dia (NWKg၊ မီတာ) နင်နဲ့ WLL တစ်ခုတည်း နှစ်ချက် Art.No. Dia (NWKg၊ မီတာ) နင်နဲ့ WLL တစ်ခုတည်း နှစ်ချက်
  အချင်း   ဝန် KN KN   အချင်း   ဝန် KN KN
  (မီလီမီတာ)   (ကီလိုဂရမ်) ၀ံ 45°/90°   (မီလီမီတာ)   (ကီလိုဂရမ်) ၀ံ 45°/90°
ZS0204010 10 ၀.၂၁ 60 10 ၁၈/၁၄ ZS0204118 ၁၁၈ ၄၁.၅၈ ၇၈၀၀ ၁၃၀၀ ၂၄၁၀/၁၈၃၀
ZS0204012 12 ၀.၃၅ ၁၀၀ 16 ၃၀/၂၀ ZS0204135 ၁၃၅ ၄၆.၉ ၁၀၂၀၀ ၁၇၀၀ ၃၁၀၀/၂၄၀၀
ZS0204016 16 ၀.၅၉ ၁၈၀ 30 ၅၆/၄၀ ZS0204148 ၁၄၈ ၅၅.၇၉ ၁၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၃၇၀၀/၂၈၀၀
ZS0204019 19 ၀.၈၄ ၂၄၀ 40 ၇၄/၅၆ ZS0204160 ၁၆၀ ၆၅.၅၂ ၁၄၄၀၀ ၂၄၀၀ ၄၄၀၀/၃၄၀၀
ZS0204023 23 ၁.၅၁ ၃၈၀ 63 ၁၁၇/၈၈ ZS0204172 ၁၇၂ ၇၆.၃ ၁၆၈၀၀ ၂၈၀၀ ၅၂၀၀/၄၀၀၀
ZS0204029 29 ၂.၃၆ ၄၈၀ 80 ၁၄၈/၁၁၃ ZS0204184 ၁၈၄ ၈၉.၆ ၁၈၀၀၀ ၃၀၀၀ ၅၅၀၀/၄၂၀၀
ZS0204034 34 ၂.၈၆ ၆၀၀ ၁၀၀ ၁၈၅/၁၄၁ ZS0204196 ၁၉၆ ၁၀၂.၂ 20400 ၃၄၀၀ ၆၃၀၀/၄၈၀၀
ZS0204040 40 ၃.၉၉ ၉၀၀ ၁၅၀ ၂၇၈/၂၁၂ ZS0204208 ၂၀၈ ၁၁၅.၅ ၂၃၈၀၀ ၃၈၀၀ ၇၀၀၀/၅၃၇၀
ZS0204046 46 ၆.၀၂ ၁၂၀၀ ၂၀၀ ၃၇၀/၂၈၂ ZS0204220 ၂၂၀ ၁၂၉.၅ ၂၅၂၀၀ ၄၂၀၀ ၇၇၀၀/၅၉၄၀
ZS0204054 54 ၇.၆၃ ၁၅၀၀ ၂၅၀ ၄၆၃/၃၅၃ ZS0204234 ၂၃၄ ၁၄၄.၂ ၂၈၂၀၀ ၄၇၀၀ ၈၇၀၀/၆၆၀၀
ZS02060 60 ၉း၄၅ ၂၀၀၀ ၃၂၀ ၅၉၂/၄၅၁ ZS0204246 ၂၄၆ ၁၅၉.၆ ၃၁၂၀၀ ၅၂၀၀ ၉၆၀၀/၇၃၅၀
ZS02067 67 ၁၁.၄၁ ၂၄၀၀ ၄၀၀ ၇၄၀/၅၆၄ ZS0204258 ၂၅၈ ၁၇၅.၇ ၃၄၂၀၀ ၅၇၀၀ 10500/8000
ZS02075 75 ၁၃.၅၈ ၃၀၀၀ ၅၀၀ ၉၂၅/၇၀၅ ZS0204276 ၂၇၆ 201.6 ၃၉၆၀၀ ၆၆၀၀ 12200/9300
ZS0204080 80 ၁၅.၉၆ ၃၆၀၀ ၆၀၀ ၁၁၁၀/၈၅၀ ZS0204295 ၂၉၅ ၂၂၉.၆ ၄၅၀၀၀ ၇၅၀၀ ၁၃၈၀၀/၁၀၆၀၀
ZS0204087 87 ၁၈.၄၈ ၄၂၀၀ ၇၀၀ ၁၃၀၀/၉၉၀ ZS0204306 ၃၀၆ ၂၄၉.၂ ၄၉၂၀၀ ၈၂၀၀ ၁၅၂၀၀/၁၁၆၀၀
ZS0204095 95 24.15 ၄၈၀၀ ၈၀၀ ၁၄၈၀/၁၁၃၀ ZS0204324 ၃၂၄ ၂၈၀ ၅၅၂၀၀ ၉၂၀၀ 17000/13000
ZS0204100 ၁၀၀ ၂၇.၃ ၅၈၈၀ ၉၈၀ ၁၈၁၀/၁၃၈၀ ZS0204336 ၃၃၆ ၃၀၁.၇ ၅၉၄၀၀ ၉၉၀၀ 18000/14000

Pressed Flemish Eye Galvanized Wire Rope

သံမဏိကြိုးကြိုး လောက်လွှဲ ၇

အချင်း

ဒေါင်လိုက်

Choker

90° အိတ်

ဝါယာကြိုး

ရိုက်ပါ။

1/4"

0.65T

0.48T

1.3T

6x25 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

5/16"

1T

0.74T

2T

6x25 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

3/8"

1.4T

1.1T

2.9T

6x25 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

1/2"

2.5T

1.9T

5.1T

6x25 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

5/8"

3.9T

2.9T

7.8T

6x25 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

3/4"

5.6T

4.1T

11T

6x25 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

7/8"

7.6T

5.6T

15T

6x25 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

1"

9.8T

7.2T

20T

6x25 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

1-1/8"

12T

9.1T

24T

6x36 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

1-1/4"

15T

11T

30T

6x36 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

1-3/8"

18T

13T

36T

6x36 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

1-1/2"

21T

16T

42T

6x36 Bright EIPS IWRC

Single Leg Eye နဲ့ မျက်လုံး

30° 45° 60° အတွင်းတန်ချိန် မတူညီပါ။

လျှောက်လွှာ

ထရန်စဖော်မာ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်မှုနှင့် အထူးစက်ယန္တရားများနှင့် ကြီးမားသော ရုတ်သိမ်းရေး အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်သည်။အဆစ်မပါသော ဝါယာကြိုး၏ အနိမ့်ဆုံး ကျိုးနှုန်းသည် အလုပ်လုပ်ဝန်၏ 6 ဆဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

ဝိုင်ယာကြိုးကြိုးကို မှာယူရာတွင် အလျား၊ အချင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အခင်း၊ အူတိုင်များ အပါအဝင် အချက်အလက်အပြည့်အစုံကို သေချာစွာ ပေးပို့ပါ။
အရှည်- အလိုရှိသော အလျားအတိအကျကို ဖော်ပြပါ။လက်ပိုက်များ၊ လင့်များ သို့မဟုတ် ချိတ်များကဲ့သို့ အဆုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို မှာယူရာတွင်၊ bearing မှ bearing သို့မဟုတ် end rope သို့ အတိအကျအရှည်ပေး၍ သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာဖြင့် ပုံကြမ်းကိုတင်ပြပါ။
အချင်း- ဝါယာကြိုးတစ်ကြိုး၏ အချင်းသည် ၎င်းကို ဖုံးအုပ်ပေးမည့် စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ အချင်းဖြစ်သည်။အချင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန် caliper ကိုအသုံးပြုရာတွင်၊ ကပ်လျက်ကြိုးများကိုဖြတ်၍တိုင်းတာခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်သတိထားပါ။
ဆောက်လုပ်ရေး- 6X19၊ 6X37၊ 7X19 သို့မဟုတ် အခြား အကြံဉာဏ်။
Lay : ပုံမှန် (ညာဖက် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လက်) ဆိုတာကို သေချာပြောပြပါ။သို့မဟုတ် lang lay (ညာဖက်လက် သို့မဟုတ် ဘယ်လက်) လိုအပ်သည်၊ မသေချာပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တိုင်ပင်ပါ။Standard ကျင့်စဉ်သည် Right Hand Regular (သာမန်) Lay ကို ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ ဘယ်လက်ကို Regular (သာမန်) Lay သည် ကေဘယ်တူးလ်တူးရန် သို့မဟုတ် အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက် လိုအပ်ပါက၊ သေချာစွာဖော်ပြပါ။
Core- ဖိုက်ဘာ Core(FC) သို့မဟုတ် သီးခြားဝိုင်ယာကြိုး core ကို အလိုရှိမရှိ ဖော်ပြပါ။


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။