ខ្សែពួរខ្សែភ្លើង

  • Steel wire rope sling

    ខ្សែពួរលួសដែក

    ចរិតលក្ខណៈរបស់វាគឺតួខ្សែពួរដែលទន់មានចំណុចលើកច្រើនអាចដោះស្រាយសំណួរនៃកន្លែងទំនេរមានកំណត់តូចនិងសមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់។

  • Steel wire rope

    ខ្សែដែកលួស

    ការដាក់ពាក្យ: សាកសមសម្រាប់បំលែងបំរែបំរួលកប៉ាល់និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនពិសេសនិងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នាក្នុងតម្រូវការលើកធំ។ កម្លាំងបំបែកអប្បបរមានៃខ្សែលួសដោយគ្មានការរួមបញ្ចូលគ្នាគឺ ៦ ដងនៃបន្ទុកការងារ។